Akustikk

Mittet produserer isolasjonsplater for lydisolering av lyddempere, kanaler, baffler, plenumskammer og andre ventilasjonskomponenter. Det leveres også absorbent for montering direkte i tak eller på vegg med montasjemateriell.

Akustikk
Lydabsorbenter

Lydabsorbenter

I Mittet leverer vi høykvalitets lydfelleplater til bruk for lydisolasjon, både i ventilasjonskomponenter og til bedring av akustikk på din arbeidsplass.

Montering

Montering

Lydfelleplatene kan enkelt monteres i tak med bøyler eller plugger vi leverer. Du kan da få bedre akustikk i dine kontor eller møtelokaler.

Størrelser

Størrelser

Vi kan levere lydabsorbenter i alle fasonger. Ta kontakt, så ordner vi en avtale.

Tekniske spesifikasjoner

Handelsnavn: DACRON®

 • Fiberklasse: Polyester (PES)
 • Kjemisk benevning av fiberen: polyester
 • Farge: Hvit
 • Lukt: Ingen

Sikkerhet ved håndtering

 • Personlig sikkerhets utrustning: Ikke nødvendig.
 • Arbeidshygene: Almen rengjøring av arbeidsplass og klær.
 • Avfallshåndtering: Kan gjennvinnes på alle avfallsdeponi.

Giftinformasjon

 • Miljøeffekter: Produktet kan ikke settes i sammenhenger med noen kjente miljøskader.

Gjenvinning

 • Sett ut fra et kretsløpsperspektiv er Dacron® et materiale med mange fordeler. Det er lett å identifisere. Det er et termoplastisk materiale som gjennom oppvarming kan smeltes, for siden å andvendes i nye produkter. Ettersom det består av polyetenterftalat (samme polymer som i PET-flasker) så finnes det allerede en organisasjon for gjenvinning av polymeren (KTH arbeidsrapport 1995:8).
 • Dacron® polyester kan brennes og energi kan utvinnes. Avhengig av temperatur og lufttilgang inneholder avfallsgasser ved forbrenning varierende mengder vann, karbondioksid, samt små mengder organiske partikler med lav molekylvekt (Sikkerhetsblad DuPont 8/1991).

Helseaspekter

 • Ingen personlig sikkerhetsutrustning kreves ved handtering av Dacron®. Dacron® fiber har vært anvendt til hjemmeinnredning,sengutstyr og i mange applikasjoner innom sykehus siden 1960- tallet uten kjente problemer. Dacron® skaper ikke allergier, hudirritasjoner eller irritasjon av luftveier.
 • Dacron® er naturlig hvitt og luktfritt, og råtner eller mugner ikke. Dacron® avgir heller ingen emisjoner.

Tekniske spesifikasjoner