Ecoson

I samarbeid med TROX Auranor Norge as har vi utviklet et meget effektivt dempningsmateriale.

Produktet selges og markedsføres av Trox Auranor under navnet Ecoson.

For mer informasjon, kontakt Trox Auranor. Søk mer informasjon på deres hjemmeside www.auranor.no.

Ecoson