Opphengsystem for akustikkplater

Akustikkplatene gis et ønsket hullbilde som er tilpasset opphengspunktene i vegg- eller takflatene. Dette er en sikker, rask og økonomisk gunstig innfestningsløsning.

Opphengsystem for akustikkplater
Festeplugg for betong i ulike dimensjoner avhengig av akustikkplatens dimensjon og faktiske størrelse.
Festeplugg for betong i ulike dimensjoner avhengig av akustikkplatens dimensjon og faktiske størrelse.