Kondensisolering

Mittet syntetisk lamellmatte benyttes til kondens- og termisk isolering av ventilasjonskanaler. Isolasjonen er produsert av miljøvennlige lameller av polyesterrull som er laminert til en fiberarmert aluminiumsfolie belagt med PE. Lamellene kan enkelt fjernes fra folien slik at man i lengderetningen får en overlapp.

  • Miljøvennlig, uten tilsatte limstoff
  • Bidrar til forbedret HMS-kvalitet for montør, irriterer ikke øyne og hud
  • Avgir ikke emisjoner, er termisk bundet
  • Ingen irritanter i form av kløe
  • Resirkulerbart materiale, kan energigjenvinnes
  • God rivestyrke, gir pent resultat
  • Tåler fuktige miljøer, drenerer vann
  • Godkjent iht. brannklasse P1 (NT Fire 036)

Kondensisolering

Forvaltning, montasje, drift og vedlikehold

Kondensisolering av spirorør og firkantkanal

Mittet lamellmatte er en kondensisolering som forenkler hverdagen og gir en bedre materialutnyttelse. Materialet er en trykkmotstandig og varmeisolerende kanalisolasjon armert med en diffusjonstett PE folie. Materialet kan leveres som rullvare i 1,20 m bredde ihhv. 10 m lengde (25 mm) og 5 m lengde (50 mm). Ferdig kappet precut tilpasses standard rørdimensjoner, noe som forenkler montasjen og er tidsbesparende. Ferdig skjærte fisker til bend er tilgjengelig i alle aktuelle dimensjoner og størrelser bend. Bruk av ferdige fisker bidrar til en enklere, renere, effektiv og lønnsom montering. Ingen kapp/svinn og rot på arbeidsplassen. Bruk av ferdige fisker gir et penere resultat og gir en viktig HMS gevinst. Er svært tidsbesparende og mer behagelig for montøren; ingen kløe og hudutslett.

Godkjenning og drift

Godkjenning og drift

Godkjenning NT Fire 036. Isolasjonsmaterialet er selvslukkende og genererer ikke brennende drypp iht. brannklasse P1. Max temperatur på alufolien er -40 / +100 grader.

Vedlikehold

Overflaten kan rengjøres med fuktig klut. Rutinemessig kontroll gjennomføres for å sikre at alufolien er hel og at løs tape eller hull i folien blir reparert.

Avfallsbehandling og emballasje

Avfallsbehandling og emballasje

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Resirkulering av isolasjonen er mulig og isolasjonen kan energigjenvinnes.

Sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring

Ingen særsklite sikkerhetstiltak ved bearbeiding, montering og lagring er påkrevd. Lamellmattene irriterer ikke øyne eller hud, og det er ikke nødvendig med åndedrettsvern, øyevern eller verneklær. Materialet utgjør en betydelig HMS forbedring.

Montering

Montering

Lamellmatte kappes til ønsket lengde + ca 50 mm overlapp. Deretter fjernes nødvendig antall lameller slik at man får en overlapp i lengderetningen. Skjøten stiftes så med stiftemaskin. Det er spesielt viktig at alle tverrgående og langsgående skjøter og sammenføyninger tapes. Leveres plastemballert og pakkes i lett håndterlige størrelser. Større dimensjoner pakkes etter ordre. Ikke krav til minsteuttak.