Pre-Cut lamell

Mittet kondensisolasjon i ferdigkappede lamellmatter til standard rørdimensjoner forenkler hverdagen og gir en bedre materialutnyttelse.

Pre-Cut leveres i tykkelsene 25 mm og 50 mm, og er plastemballert i pakker på typisk 10 plater i hver enhet. Større dimensjoner pakkes etter ordre. Ikke krav til minsteuttak. Ved bruk av PreCut blir det blir mindre kapp og rot, du får et penere resultat og en mer effektiv monteringstid.

Ved overlapping fjernes overflødige lameller. Isolasjonen har en lett fjærende effekt noe som gjør at den spenner seg opp og får en fin overflate. Lav egenvekt gjør den enkel å håndtere. Kondensisolasjon er svært renslig å arbeide med - du unngår både støv, kløe og smussete arbeidsklær.

Testet for brann og varmekonduktivitet hos SP i Sverige. Godkjent brann klasse P1 – NT FIRE 036.

Pre-Cut lamell