ISO 9001:2015 (Kvalitet)

Mittet er sertifisert iht. Kvalitet basert på ISO 2015 standarden. Dette forplikter oss til å følge sunne, faste og korrekte retningslinjer for hvordan vi utøver vår virksomhet i hele vår verdikjede. Dette gjelder både interne rutiner og ekstern kundebehandling.

ISO 9001:2015 (Kvalitet)

ISO 14001:2015 (Miljø)

Mittet er sertifisert iht. Miljø basert på ISO 2015 standarden. Dette forplikter oss til å følge sunne, faste og korrekte retningslinjer for hvordan vi utøver vår virksomhet i hele vår verdikjede. Dette gjelder både interne rutiner og ekstern kundebehandling.

ISO 14001:2015 (Miljø)