Malskjært fiber

Malskjært fiber er blitt en stabil bestanddel av Mittets produktspekter de senere årene.

Vi leverer fiber til flere av møbelprodusentene innenlands - deriblant Ekornes. Vi mottar enten ferdig digitrerte filer fra kundene eller vi digitrerer utifra kundenes maler. Delene blir så skjært på vår GERBER, pakket, vakuumert og levert til kunde.

Vi leverer malskjært fiber i ulike gramvekter etter kundens behov for stopning, avhengig av sluttprodukt. Vi tar mål av oss på å levere jevn, stabil fiber som er god å jobbe med i våre kunders produksjon. I tillegg skal vi være leveringsdyktige og ha kort leveringstid.

Malskjært fiber