Metervare

Vi har siden starten hatt metervareproduksjon som et av våre viktigste områder.

Med tiden har typer metervarer endret seg. I dag produserer vi ved våre anlegg i Norge og i Litauen metervarer som f.eks fórvarer til bekledning og sko, fiberinnlegg til møbelproduksjon samt råmateriale til malerrullproduksjon. Målgruppene våre finnes først og fremst innen industriell produksjon av arbeidstøy, møbel og madrasser samt malerrull.

Metervare