Ventilasjonsfilter

Sikre et godt inneklima med Mittet sine kvalitetsfilter. Dokumentert kvalitet, varianter for alle typer forhold enten klima er kaldt og tørt eller fuktig og rått samt lang levetid er egenskaper våre ventilasjonsfilter er kjent for.

Luftforurensning og luftveisplager viser en jevnt stigende kurve. Et rent inneklima er i ferd med å bli en avgjørende faktor både for den enkeltes trivsel og helse, men også for dem som må bære omkostningene ved de økende helseproblemene.

Ventilasjonsfilter
Et sunnere innemiljø

Et sunnere innemiljø

Godt filtrert luft er renere luft – bedre inneklima og bedre folkehelse. Spør oss om råd for hvordan oppnå dette!

Robust konstruksjon

Robust konstruksjon

Mange har erfaring for at papprammer kan gå i oppløsning grunnet fuktighet og mye rått klima. Vi tilbyr ventilasjonsfilter med rammer av plast eller galvanisert stål.

Miljøvennlig fokus

Miljøvennlig fokus

Vi er en miljøbevist bedrift der miljøtanken er en naturlig del av all produksjon og produktutvikling.