Filter Glassfiber F7

Filter Glassfiber F7

Mittet MicroGlass filter er produsert av mikroglassfiber av høyeste kvalitet med koniske poser som sikrer en optimal rensing og luftgjennomstrømning.

Ventilasjonsfilter i filtreringsklasse F7 er i tillegg til godkjenning iht. EN 779:2012 også P-merket filter produsert i glassfiber av høyeste kvalitet. Filteret er designet for å sikre en optimal luftgjennomstrømning og en jevn fordeling av støv, pollen og andre uønskede partikler. Smuss og partikler fordeler seg jevnt langs overflaten i hele filterposen. Dette sikrer et lavt trykkfall, god driftsøkonomi og en lang levetid uten at filteret taper kvalitet. Filtrene har gode mekaniske egenskaper som forebygger filterhavari. Anbefalt økonomisk slutttrykkfall ved 250 Pa. 

Dersom vi ikke har din størrelse i glassfiber kan du prøve syntetfilter.

F7 Glassfilter Stål kr 1045
20728403 196 876 400 3
F7 Glassfilter Stål kr 790
20729203 176 892 250 3
F7 Glassfilter Stål kr 510
20733404 287 287 380 4
F7 Glassfilter Stål kr 551
20733405 287 287 380 5
F7 Glassfilter Stål kr 582
20733505 287 287 500 5
F7 Glassfilter Stål kr 824
20733605 287 287 635 5
F7 Glassfilter Stål kr 809
20735405 287 492 380 5
F7 Glassfilter Stål kr 845
20735505 287 492 535 5
F7 Glassfilter Stål kr 860
20735605 287 492 635 5
F7 Glassfilter Stål kr 489
20736404 287 592 380 4
F7 Glassfilter Stål kr 551
20736405 287 592 380 5
F7 Glassfilter Stål kr 644
20736505 287 592 500 5
F7 Glassfilter Stål kr 649
20736605 287 592 635 5
F7 Glassfilter Stål kr 1061
20737605 287 742 635 5
F7 Glassfilter Stål kr 999
20739405 287 890 380 5
F7 Glassfilter Stål kr 865
20739504 287 890 500 4
F7 Glassfilter Stål kr 1030
20739505 287 890 500 5
F7 Glassfilter Stål kr 958
20739604 287 890 635 4
F7 Glassfilter Stål kr 1185
20739605 287 890 635 5
F7 Glassfilter Stål kr 876
20746406 392 592 380 6
F7 Glassfilter Stål kr 948
20746506 392 592 500 6
F7 Glassfilter Stål kr 1463
20746608 392 592 635 8
F7 Glassfilter Stål kr 973
20754306 492 392 380 6
F7 Glassfilter Stål kr 1012
20754408 492 392 360 8
F7 Glassfilter Stål kr 1061
20754508 492 392 500 8
F7 Glassfilter Stål kr 917
20755408 492 492 380 8
F7 Glassfilter Stål kr 999
20755508 492 492 500 8
F7 Glassfilter Stål kr 1123
20755608 492 492 635 8
F7 Glassfilter Stål kr 1061
20756408 492 592 380 8
F7 Glassfilter Stål kr 958
20756508 492 592 500 8
F7 Glassfilter Stål kr 917
20756606 492 592 635 6
F7 Glassfilter Stål kr 1123
20756608 492 592 635 8
F7 Glassfilter Stål kr 1463
20757508 492 742 535 8
F7 Glassfilter Stål kr 1741
20757608 492 742 635 8
F7 Glassfilter Stål kr 2019
20758610 492 792 635 8
F7 Glassfilter Stål kr 1473
20759508 492 890 500 8
F7 Glassfilter Stål kr 1573
20759608 492 890 635 8
F7 Glassfilter Stål kr 1391
20762610 592 165 635 10
F7 Glassfilter Stål kr 1020
20763310 592 287 300 10
F7 Glassfilter Stål kr 798
20763410 592 287 380 10
F7 Glassfilter Stål kr 710
20763508 592 287 535 8
F7 Glassfilter Stål kr 855
20763510 592 287 535 10
F7 Glassfilter Stål kr 989
20763610 592 287 635 10
F7 Glassfilter Stål kr 1215
20764310 592 392 300 10
F7 Glassfilter Stål kr 1164
20764410 592 392 360 10
F7 Glassfilter Stål kr 1226
20764510 592 392 500 10
F7 Glassfilter Stål kr 1246
20764610 592 392 635 10
F7 Glassfilter Stål kr 876
20765410 592 492 380 10
F7 Glassfilter Stål kr 1133
20765510 592 492 500 10
F7 Glassfilter Stål kr 1236
20765610 592 492 635 10
F7 Glassfilter Stål kr 1040
20766410 592 592 380 10
F7 Glassfilter Stål kr 1082
20766510 592 592 535 10
F7 Glassfilter Stål kr 1183
20766610 592 592 635 10
F7 Glassfilter Stål kr 1708
20767310 592 742 300 10
F7 Glassfilter Stål kr 1484
20767510 592 742 535 10
F7 Glassfilter Stål kr 2009
20767610 592 742 635 10
F7 Glassfilter Stål kr 1622
20769410 592 890 380 10
F7 Glassfilter Stål kr 1700
20769510 592 890 500 10
F7 Glassfilter Stål kr 1998
20769610 592 890 635 10
F7 Glassfilter Stål kr 1442
20774410 742 392 380 10
F7 Glassfilter Stål kr 896
207G1112 355 425 375 6
F7 Glassfilter Stål kr 1757
207L26R 995 450 350 14
F7 Glassfilter Stål kr 1545
207VG128 540 354 380 8
F7 Glassfilter Stål kr 363
207VR250 200 225 290 3
F7 Glassfilter Stål kr 1540
20784510 792 392 500 10
F7 Glassfilter Stål kr 1185
20793511 890 287 500 11
F7 Glassfilter Stål kr 1154
20793513 890 287 500 13
F7 Glassfilter Stål kr 1298
20793611 890 287 635 11
F7 Glassfilter Stål kr 1427
20795412 890 492 380 12
F7 Glassfilter Stål kr 1535
20795511 890 492 500 11
F7 Glassfilter Stål kr 1571
20795513 890 490 500 13
F7 Glassfilter Stål kr 1581
20795613 890 490 635 13
F7 Glassfilter Stål kr 1622
20796510 890 592 500 10
F7 Glassfilter Stål kr 1221
207ABZ452 745 370 300 12
F7 Glassfilter Stål kr 1040
207CAC71 657 381 300 10
F7 Glassfilter Stål kr 1040
207FLEXS20 360 695 350 6
F7 Glassfilter Stål kr 884
207FLEXS9/12 592 294 250 10
F7 Glassfilter Stål kr 1016
207GOLD15 440 515 380 10
F7 Glassfilter Stål kr 850
207GOLD31 464 464 360 6
F7 Glassfilter Stål kr 1267
207MA04S1 446 390 635 8
F7 Glassfilter Stål kr 1463
207MA0610 571 510 535 6
F7 Glassfilter Stål kr 1400
207MAE02A 653 270 380 10
F7 Glassfilter Stål kr 793
207MAE04 446 392 250 6
F7 Glassfilter Stål kr 1360
207MAE08 696 592 360 10
F7 Glassfilter Stål kr 1391
207NVMA06S1 592 442 635 10
F7 Glassfilter Stål kr 1311
207RAE2501 755 530 500 10
F7 Glassfilter Stål kr 670
207TVTR04 320 753 300 4
F7 Glassfilter Stål kr 922
207VG600S 394 223 250 6
F7 Glassfilter Stål kr 700
207VR70HT 425 211 330 6
F7 Glassfilter Spes. kr 896
22735423506 353 425 350 6
F7 Glassfilter Spes. kr 985
22744403606 445 409 360 6
F7 Glassfilter Spes. kr 1646
22745885008 450 880 500 8
F7 Glassfilter Spes. kr 1483
22747366310 470 360 635 10
F7 Glassfilter Spes. kr 1906
22789385310 892 380 535 10
F7 Glassfilter Spes. kr 1782
22789403814 892 409 380 14