Filter Syntet G4

Filter Syntet G4

Ventilasjonsfilter G4 syntet med galvanisert stålramme eller plastramme.

Filteret er et grovfilter med høy utskillingsgrad av grove til svært grove partikler. Brukes som forfilter til tilluft eller hovedfilter til utluft (avtrekksfilter ved lavere krav til filtrering). Egner seg spesielt godt til miljøer med avsug som skal filtere grovere pussestøv eller produksjonsavvirke. Filteret har selvbærende poser som forhindrer at filteret legger seg når anlegget er slått av. Dette sikrer renere poser og levetid som forfilter.

Posefilter G4 er et miljøvennlig syntetfilter av polyester.  Våre ventilasjonsfilter G4 er produsert av syntetisk fiber (100% polyester) som er termisk bundet, avgir ingen avgasser alle fiberslipp under oppstartsfasen etter filterskifte.

G4 Syntetfilter Plast kr 417
11433603 287 287 600 3
G4 Syntetfilter Plast kr 501
11436203 287 592 200 3
G4 Syntetfilter Plast kr 501
11436303 287 592 360 3
G4 Syntetfilter Plast kr 501
11436503 287 592 500 3
G4 Syntetfilter Plast kr 501
11436603 287 592 600 3
G4 Syntetfilter Plast kr 680
11437303 287 742 360 3
G4 Syntetfilter Plast kr 739
11439103 287 892 100 3
G4 Syntetfilter Plast kr 811
11439303 287 892 360 3
G4 Syntetfilter Plast kr 811
11439503 287 892 500 3
G4 Syntetfilter Plast kr 751
11455305 492 492 360 5
G4 Syntetfilter Plast kr 751
11455505 492 492 500 5
G4 Syntetfilter Plast kr 751
11455605 492 492 600 5
G4 Syntetfilter Plast kr 762
11456205 492 592 200 5
G4 Syntetfilter Plast kr 762
11456305 492 592 360 5
G4 Syntetfilter Plast kr 762
11456505 492 592 500 5
G4 Syntetfilter Plast kr 1063
11456608 492 592 580 8
G4 Syntetfilter Plast kr 762
11456605 492 592 600 5
G4 Syntetfilter Plast kr 927
11459305 492 890 300 5
G4 Syntetfilter Plast kr 1122
11459506 492 890 500 6
G4 Syntetfilter Plast kr 927
11459605 492 890 600 5
G4 Syntetfilter Plast kr 715
11463206 592 287 200 6
G4 Syntetfilter Plast kr 715
11463306 592 287 360 6
G4 Syntetfilter Plast kr 715
11463506 592 287 500 6
G4 Syntetfilter Plast kr 715
11463606 592 287 600 6
G4 Syntetfilter Plast kr 798
11465306 592 492 360 6
G4 Syntetfilter Plast kr 798
11465606 592 492 600 6
G4 Syntetfilter Plast kr 851
11466206 592 592 200 6
G4 Syntetfilter Plast kr 851
11466306 592 592 360 6
G4 Syntetfilter Plast kr 851
11466506 592 592 500 6
G4 Syntetfilter Plast kr 1063
11466608 592 592 580 8
G4 Syntetfilter Plast kr 851
11466606 592 592 600 6
G4 Syntetfilter Plast kr 1139
11467306 592 742 360 6
G4 Syntetfilter Plast kr 1170
11469306 592 890 360 6
G4 Syntetfilter Plast kr 1170
11469506 592 890 500 6
G4 Syntetfilter Plast kr 1170
11469606 592 890 600 6
G4 Syntetfilter Plast kr 1241
11496608 890 592 600 8
G4 Syntetfilter Stål kr 496
10436203 287 592 200 3
G4 Syntetfilter Stål kr 496
10436303 287 592 360 3
G4 Syntetfilter Stål kr 496
10436503 287 592 500 3
G4 Syntetfilter Stål kr 496
10436603 287 592 600 3
G4 Syntetfilter Stål kr 645
10436604 287 592 600 4
G4 Syntetfilter Stål kr 803
10439103 287 890 120 3
G4 Syntetfilter Stål kr 803
10439303 287 890 360 3
G4 Syntetfilter Stål kr 803
10439503 287 890 500 3
G4 Syntetfilter Stål kr 803
10439603 287 890 600 3
G4 Syntetfilter Stål kr 911
10438403 296 876 450 3
G4 Syntetfilter Stål kr 467
104MAE03 381 325 360 2
G4 Syntetfilter Stål kr 607
104MAE03S 381 325 360 6
G4 Syntetfilter Stål kr 905
104ABY80 392 742 500 3
G4 Syntetfilter Stål kr 557
104MAE04 446 390 360 3
G4 Syntetfilter Stål kr 647
10454505 492 392 500 4
G4 Syntetfilter Stål kr 630
10455304 492 492 360 4
G4 Syntetfilter Stål kr 630
10455504 492 492 500 4
G4 Syntetfilter Stål kr 751
10456305 492 592 360 5
G4 Syntetfilter Stål kr 546
10456504 492 592 500 4
G4 Syntetfilter Stål kr 751
10456505 492 592 500 5
G4 Syntetfilter Stål kr 557
10456604 492 592 600 4
G4 Syntetfilter Stål kr 926
10459305 492 890 360 5
G4 Syntetfilter Stål kr 770
10459504 492 890 500 4
G4 Syntetfilter Stål kr 755
10459604 492 890 600 4
G4 Syntetfilter Stål kr 666
104MAE12 563 592 360 4
G4 Syntetfilter Stål kr 595
104MAE06 571 510 360 3
G4 Syntetfilter Stål kr 715
10463306 592 287 360 6
G4 Syntetfilter Stål kr 715
10463406 592 287 400 6
G4 Syntetfilter Stål kr 715
10463506 592 287 500 6
G4 Syntetfilter Stål kr 715
10463606 592 287 600 6
G4 Syntetfilter Stål kr 714
10465305 592 492 360 5
G4 Syntetfilter Stål kr 714
10465505 592 492 500 5
G4 Syntetfilter Stål kr 797
10465606 592 492 600 6
G4 Syntetfilter Stål kr 850
10466106 592 592 100 6
G4 Syntetfilter Stål kr 714
10466205 592 592 200 5
G4 Syntetfilter Stål kr 850
10466306 592 592 360 6
G4 Syntetfilter Stål kr 850
10466506 592 592 500 6
G4 Syntetfilter Stål kr 850
10466606 592 592 600 6
G4 Syntetfilter Stål kr 1063
10466608 592 592 600 8
G4 Syntetfilter Stål kr 1389
10468610 592 792 600 10
G4 Syntetfilter Stål kr 1015
10468606 592 792 600 6
G4 Syntetfilter Stål kr 1122
10469206 592 890 200 6
G4 Syntetfilter Stål kr 1122
10469306 592 890 360 6
G4 Syntetfilter Stål kr 1122
10469506 592 890 500 6
G4 Syntetfilter Stål kr 1122
10469606 592 890 600 6
G4 Syntetfilter Stål kr 1009
104MA082 696 692 650 7
G4 Syntetfilter Stål kr 1053
10484508 792 392 500 8
G4 Syntetfilter Stål kr 1264
10484612 792 392 600 12
G4 Syntetfilter Stål kr 1053
10484608 792 392 600 8
G4 Syntetfilter Stål kr 1181
10495610 890 492 600 10
G4 Syntetfilter Stål kr 332
104VTR20 111 320 355 1
G4 Syntetfilter Stål kr 315
104VR250 115 225 400 1
G4 Syntetfilter Stål kr 320
104VR30EC 115 275 220 1
G4 Syntetfilter Stål kr 334
104VR300A 129 275 220 2
G4 Syntetfilter Stål kr 332
104VTR30 135 389 285 1
G4 Syntetfilter Stål kr 349
104VR40A 171 338 265 2
G4 Syntetfilter Stål kr 458
104VR700A 197 429 250 3
G4 Syntetfilter Stål kr 394
104VSR30 202 386 285 2
G4 Syntetfilter Stål kr 352
104FLFØ125 205 198 250 2
G4 Syntetfilter Stål kr 513
104VSR50 237 472 325 3
G4 Syntetfilter Stål kr 362
104FLFØ160 257 235 350 2
G4 Syntetfilter Stål kr 479
104TS400A 355 155 255 6
G4 Syntetfilter Skrå kr 814
104VG600S 394 223 250 6